ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี
นักวิจัย : คมกริช เชาว์พานิช , ศิริชัย ศรีพรหม , พรเพ็ญ ลาโพธิ์ , ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ , อำพร ศรียาภัย , อภิลักษณ์ เทียนทอง , ราตรี เรืองไทย , สิริพร ศศิมณฑลกุล , อุดร รัตนภักดิ์ , สุพิตร สมาหิโต , วัลลีย์ ภัทโรภาส , บรรจบ ภิรมย์คำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0530471000&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คมกริช เชาว์พานิช , ศิริชัย ศรีพรหม , พรเพ็ญ ลาโพธิ์ , ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ , อำพร ศรียาภัย , อภิลักษณ์ เทียนทอง , ราตรี เรืองไทย , สิริพร ศศิมณฑลกุล , อุดร รัตนภักดิ์ , สุพิตร สมาหิโต , วัลลีย์ ภัทโรภาส , บรรจบ ภิรมย์คำ . (2549). โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
คมกริช เชาว์พานิช , ศิริชัย ศรีพรหม , พรเพ็ญ ลาโพธิ์ , ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ , อำพร ศรียาภัย , อภิลักษณ์ เทียนทอง , ราตรี เรืองไทย , สิริพร ศศิมณฑลกุล , อุดร รัตนภักดิ์ , สุพิตร สมาหิโต , วัลลีย์ ภัทโรภาส , บรรจบ ภิรมย์คำ . 2549. "โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
คมกริช เชาว์พานิช , ศิริชัย ศรีพรหม , พรเพ็ญ ลาโพธิ์ , ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ , อำพร ศรียาภัย , อภิลักษณ์ เทียนทอง , ราตรี เรืองไทย , สิริพร ศศิมณฑลกุล , อุดร รัตนภักดิ์ , สุพิตร สมาหิโต , วัลลีย์ ภัทโรภาส , บรรจบ ภิรมย์คำ . "โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.
คมกริช เชาว์พานิช , ศิริชัย ศรีพรหม , พรเพ็ญ ลาโพธิ์ , ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ , อำพร ศรียาภัย , อภิลักษณ์ เทียนทอง , ราตรี เรืองไทย , สิริพร ศศิมณฑลกุล , อุดร รัตนภักดิ์ , สุพิตร สมาหิโต , วัลลีย์ ภัทโรภาส , บรรจบ ภิรมย์คำ . โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.