ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางในการยกร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดักฟังทางโทรศัพท์และการปรับปรุงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางในการยกร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดักฟังทางโทรศัพท์และการปรับปรุงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย : วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ , กมลชัย รัตนสกาววงศ์
คำค้น : ยกร่างกฏหมาย , กฎหมายอื่น , การดักฟังทางโทรศัพท์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20016
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ . (2539). แนวทางในการยกร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดักฟังทางโทรศัพท์และการปรับปรุงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ . 2539. "แนวทางในการยกร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดักฟังทางโทรศัพท์และการปรับปรุงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ . "แนวทางในการยกร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดักฟังทางโทรศัพท์และการปรับปรุงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ . แนวทางในการยกร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดักฟังทางโทรศัพท์และการปรับปรุงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.