ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการบริการภายใต้ข้อตกลง GATS

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการบริการภายใต้ข้อตกลง GATS
นักวิจัย : ระพีพรรณ ทองห่อ , สุมาลี วงษ์วิฑิต
คำค้น : การท่องเที่ยวทางน้ำ , ข้อตกลง , เศรษฐกิจการค้าการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/19965
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเป็นการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ อันเป็นการนำข้อมูลและหลักนิติศาสตร์ (ด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและกฎหมายเพื่อการพัฒนา) และศาสตร์ว่าด้วยการบริหารการพัฒนา มาผูกโยงกับข้อเท็จจริงของสภาพการท่องเที่ยวทางน้ำในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
ระพีพรรณ ทองห่อ , สุมาลี วงษ์วิฑิต . (2547). การท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการบริการภายใต้ข้อตกลง GATS.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ระพีพรรณ ทองห่อ , สุมาลี วงษ์วิฑิต . 2547. "การท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการบริการภายใต้ข้อตกลง GATS".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ระพีพรรณ ทองห่อ , สุมาลี วงษ์วิฑิต . "การท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการบริการภายใต้ข้อตกลง GATS."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
ระพีพรรณ ทองห่อ , สุมาลี วงษ์วิฑิต . การท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการบริการภายใต้ข้อตกลง GATS. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.