ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
นักวิจัย : พินิจ ทิพย์มณี , อภิญญา เลื่อนฉวี , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , ธานี วรภัทร์
คำค้น : สังคมเมือง , สังคมชนบทสู่สังคมเมือง , สังคมชนบท , ยุติธรรมทางอาญา , ความเหลื่อมล้ำ , พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/19964
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษากฎระเบียบข้อบังคับของตุลาการ พนักงานอัยการ ข้าราชการตำรวจและออกแบบสอบถามความคิดเห็นกับบุคคลต่างๆ

บรรณานุกรม :
พินิจ ทิพย์มณี , อภิญญา เลื่อนฉวี , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , ธานี วรภัทร์ . (2547). ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พินิจ ทิพย์มณี , อภิญญา เลื่อนฉวี , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , ธานี วรภัทร์ . 2547. "ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พินิจ ทิพย์มณี , อภิญญา เลื่อนฉวี , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , ธานี วรภัทร์ . "ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
พินิจ ทิพย์มณี , อภิญญา เลื่อนฉวี , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , ธานี วรภัทร์ . ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.