ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ , สุภาวดี พนัสอำพน
คำค้น : การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม , บรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/19880
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ศึกษาพฤติกรรมบริโภคสินค้าทางการเกษตรของนักท่องเที่ยวในสินค้าแต่ละประเภท 2. ศักยภาพของบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรในปัจจุบัน 3. พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรที่นักท่องเที่ยวนิยมบริโภค 15 ผลิตภัณฑ์ 4. ออกแบบบรรจุภัณฑ์กลางสำหรับสินค้าจังหวัดนครปฐม

บรรณานุกรม :
ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ , สุภาวดี พนัสอำพน . (2552). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ , สุภาวดี พนัสอำพน . 2552. "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ , สุภาวดี พนัสอำพน . "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ , สุภาวดี พนัสอำพน . การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.