ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทบ้าน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทบ้าน
นักวิจัย : สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ , ปริญญา วชิระนิเวศ , เฉลิมชัย เงารังษี
คำค้น : อาคารประเภทบ้าน , สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/19831
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาถึงลำดับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางสังคม วิถีการดำรงชีวิตที่ส่งผลให้เกิดพัฒนา

บรรณานุกรม :
สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ , ปริญญา วชิระนิเวศ , เฉลิมชัย เงารังษี . (2545). การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทบ้าน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ , ปริญญา วชิระนิเวศ , เฉลิมชัย เงารังษี . 2545. "การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทบ้าน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ , ปริญญา วชิระนิเวศ , เฉลิมชัย เงารังษี . "การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทบ้าน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ , ปริญญา วชิระนิเวศ , เฉลิมชัย เงารังษี . การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทบ้าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.