ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว
นักวิจัย : รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ , นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1240032001&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ , นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย . (2556). โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ , นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย . 2556. "โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ , นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย . "โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ , นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย . โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.