ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบภาษาภาพภาษาไทยสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบภาษาภาพภาษาไทยสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร
นักวิจัย : พุทธชาติ โปธิบาล , นางสาวมณฑิกา บริบูรณ์ , นางสาวสรินยา ชมภูบุตร , นางสาววันทนีย์ พันธชาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130982000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พุทธชาติ โปธิบาล , นางสาวมณฑิกา บริบูรณ์ , นางสาวสรินยา ชมภูบุตร , นางสาววันทนีย์ พันธชาติ . (2557). โครงการพัฒนาระบบภาษาภาพภาษาไทยสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พุทธชาติ โปธิบาล , นางสาวมณฑิกา บริบูรณ์ , นางสาวสรินยา ชมภูบุตร , นางสาววันทนีย์ พันธชาติ . 2557. "โครงการพัฒนาระบบภาษาภาพภาษาไทยสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พุทธชาติ โปธิบาล , นางสาวมณฑิกา บริบูรณ์ , นางสาวสรินยา ชมภูบุตร , นางสาววันทนีย์ พันธชาติ . "โครงการพัฒนาระบบภาษาภาพภาษาไทยสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. Print.
พุทธชาติ โปธิบาล , นางสาวมณฑิกา บริบูรณ์ , นางสาวสรินยา ชมภูบุตร , นางสาววันทนีย์ พันธชาติ . โครงการพัฒนาระบบภาษาภาพภาษาไทยสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557.