ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างพลังความสามารถแห่งตน เป้าหมายและความเป็นไปได้ที่จะกระทำกับแรงจูงใจในการเรียน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างพลังความสามารถแห่งตน เป้าหมายและความเป็นไปได้ที่จะกระทำกับแรงจูงใจในการเรียน
นักวิจัย : อนุสรณ์ อรรถศิริ , ชูชีพ อ่อนโคกสูง
คำค้น : ไปได้ที่จะกระทำกับแรงจูงใจ , พลังความสามารถแห่งตน , เป้าหมาย , เรียน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/19799
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประชากร ได้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2548 จำนวน 369 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด

บรรณานุกรม :
อนุสรณ์ อรรถศิริ , ชูชีพ อ่อนโคกสูง . (2549). ความสัมพันธ์ระหว่างพลังความสามารถแห่งตน เป้าหมายและความเป็นไปได้ที่จะกระทำกับแรงจูงใจในการเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อนุสรณ์ อรรถศิริ , ชูชีพ อ่อนโคกสูง . 2549. "ความสัมพันธ์ระหว่างพลังความสามารถแห่งตน เป้าหมายและความเป็นไปได้ที่จะกระทำกับแรงจูงใจในการเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อนุสรณ์ อรรถศิริ , ชูชีพ อ่อนโคกสูง . "ความสัมพันธ์ระหว่างพลังความสามารถแห่งตน เป้าหมายและความเป็นไปได้ที่จะกระทำกับแรงจูงใจในการเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
อนุสรณ์ อรรถศิริ , ชูชีพ อ่อนโคกสูง . ความสัมพันธ์ระหว่างพลังความสามารถแห่งตน เป้าหมายและความเป็นไปได้ที่จะกระทำกับแรงจูงใจในการเรียน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.