ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548
นักวิจัย : เอกกมล วรรณเมธี , สมเจตน์ วิมลเกษม , ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ , กนิษฐา พุทธเสถียร , ชนิตา ดวงยิหวา , ชมนาค อินทจามรัตน์ , ยุพาพร ผลิพัฒน์ , วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข , ผณินทรา ธีรานนท์ , พิณรัตน์ อัครวัฒนกุล
คำค้น : วโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ , เมษายน , เนื่อง , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , สยามบรมราชกุมารี , วิจัย , วันที่ , พัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ , พรรษา , จังหวัดน่าน , ความรู้พื้นฐาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/19732
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เอกกมล วรรณเมธี , สมเจตน์ วิมลเกษม , ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ , กนิษฐา พุทธเสถียร , ชนิตา ดวงยิหวา , ชมนาค อินทจามรัตน์ , ยุพาพร ผลิพัฒน์ , วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข , ผณินทรา ธีรานนท์ , พิณรัตน์ อัครวัฒนกุล . (). วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เอกกมล วรรณเมธี , สมเจตน์ วิมลเกษม , ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ , กนิษฐา พุทธเสถียร , ชนิตา ดวงยิหวา , ชมนาค อินทจามรัตน์ , ยุพาพร ผลิพัฒน์ , วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข , ผณินทรา ธีรานนท์ , พิณรัตน์ อัครวัฒนกุล . . "วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เอกกมล วรรณเมธี , สมเจตน์ วิมลเกษม , ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ , กนิษฐา พุทธเสถียร , ชนิตา ดวงยิหวา , ชมนาค อินทจามรัตน์ , ยุพาพร ผลิพัฒน์ , วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข , ผณินทรา ธีรานนท์ , พิณรัตน์ อัครวัฒนกุล . "วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
เอกกมล วรรณเมธี , สมเจตน์ วิมลเกษม , ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ , กนิษฐา พุทธเสถียร , ชนิตา ดวงยิหวา , ชมนาค อินทจามรัตน์ , ยุพาพร ผลิพัฒน์ , วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข , ผณินทรา ธีรานนท์ , พิณรัตน์ อัครวัฒนกุล . วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .