ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาประกอบพร้อมเครื่องอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาประกอบพร้อมเครื่องอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ
นักวิจัย : ภานุ ประทุมนพรัตน์ , ธนา เหมวงษา , สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง
คำค้น : ออกแบบ , จัดแสดงนิทรรศการ , น้ำหนักเบาประกอบพร้อมเครื่องอุปกรณ์
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/19501
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อศึกษาออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาประกอบพร้อมเครื่องอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ

บรรณานุกรม :
ภานุ ประทุมนพรัตน์ , ธนา เหมวงษา , สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง . (2547). ออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาประกอบพร้อมเครื่องอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ภานุ ประทุมนพรัตน์ , ธนา เหมวงษา , สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง . 2547. "ออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาประกอบพร้อมเครื่องอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ภานุ ประทุมนพรัตน์ , ธนา เหมวงษา , สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง . "ออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาประกอบพร้อมเครื่องอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
ภานุ ประทุมนพรัตน์ , ธนา เหมวงษา , สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง . ออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาประกอบพร้อมเครื่องอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2547.