ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บ้านพักอาศัยจากดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บ้านพักอาศัยจากดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
นักวิจัย : จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง , พจนีย์ เพชรโรจน์ , สมชาย รัตนปริญญา , สุภาวดี พนัสอำพน , กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา
คำค้น : ทางการเกษตร , บ้านพักอาศัย , วัสดุเหลือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/19472
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ออกแบบและก่อสร้างบ้านพักอาศัยจากดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขนาด 85-100 ตารางเมตร 2. ใช้ดินเป็นโครงสร้างหลักของบ้าน ได้แก่ผนังและพื้น 3. วัสดุประกอบอื่นเช่นประตู หน้าต่าง จะเป็นวัสดุทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

บรรณานุกรม :
จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง , พจนีย์ เพชรโรจน์ , สมชาย รัตนปริญญา , สุภาวดี พนัสอำพน , กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา . (2550). บ้านพักอาศัยจากดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง , พจนีย์ เพชรโรจน์ , สมชาย รัตนปริญญา , สุภาวดี พนัสอำพน , กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา . 2550. "บ้านพักอาศัยจากดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง , พจนีย์ เพชรโรจน์ , สมชาย รัตนปริญญา , สุภาวดี พนัสอำพน , กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา . "บ้านพักอาศัยจากดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง , พจนีย์ เพชรโรจน์ , สมชาย รัตนปริญญา , สุภาวดี พนัสอำพน , กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา . บ้านพักอาศัยจากดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.