ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
นักวิจัย : มณฑล จำเริญพฤกษ์ , ลดาวัลย์ พวงจิตร , สคาร ทีจันทึก , รุ่งเรือง พูลศิริ , รองลาภ สุขมาสรวง , บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130292000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มณฑล จำเริญพฤกษ์ , ลดาวัลย์ พวงจิตร , สคาร ทีจันทึก , รุ่งเรือง พูลศิริ , รองลาภ สุขมาสรวง , บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ . (2554). โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
มณฑล จำเริญพฤกษ์ , ลดาวัลย์ พวงจิตร , สคาร ทีจันทึก , รุ่งเรือง พูลศิริ , รองลาภ สุขมาสรวง , บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ . 2554. "โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
มณฑล จำเริญพฤกษ์ , ลดาวัลย์ พวงจิตร , สคาร ทีจันทึก , รุ่งเรือง พูลศิริ , รองลาภ สุขมาสรวง , บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ . "โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
มณฑล จำเริญพฤกษ์ , ลดาวัลย์ พวงจิตร , สคาร ทีจันทึก , รุ่งเรือง พูลศิริ , รองลาภ สุขมาสรวง , บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ . โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.