ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำไม่มีสารพิษ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำไม่มีสารพิษ
นักวิจัย : ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , สนธิชัย จันทร์เปรม , บุบผา คงสมัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830889000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , สนธิชัย จันทร์เปรม , บุบผา คงสมัย . (2553). โครงการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำไม่มีสารพิษ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , สนธิชัย จันทร์เปรม , บุบผา คงสมัย . 2553. "โครงการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำไม่มีสารพิษ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , สนธิชัย จันทร์เปรม , บุบผา คงสมัย . "โครงการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำไม่มีสารพิษ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , สนธิชัย จันทร์เปรม , บุบผา คงสมัย . โครงการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำไม่มีสารพิษ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.