ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประยุกต์ใช้ดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยทางพื้นดินและทางทะเล ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประยุกต์ใช้ดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยทางพื้นดินและทางทะเล ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก
นักวิจัย : วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , นายศิริชัย แซ่หว่อง , นายเอกพล หิรัณยเอกภาพ , นายสัณห์ อุทยารัตน์ , นายลูกา เนตรเนรมิตร , นายนิพนธ์ พิมพ์พืช , นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ , นายพีรพล พรหมพิทักษ์พร , นายอิทธิ สงวนดี , ชัยวัฒน์ ชัยกุล , นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0931391000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , นายศิริชัย แซ่หว่อง , นายเอกพล หิรัณยเอกภาพ , นายสัณห์ อุทยารัตน์ , นายลูกา เนตรเนรมิตร , นายนิพนธ์ พิมพ์พืช , นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ , นายพีรพล พรหมพิทักษ์พร , นายอิทธิ สงวนดี , ชัยวัฒน์ ชัยกุล , นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ . (2553). โครงการประยุกต์ใช้ดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยทางพื้นดินและทางทะเล ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , นายศิริชัย แซ่หว่อง , นายเอกพล หิรัณยเอกภาพ , นายสัณห์ อุทยารัตน์ , นายลูกา เนตรเนรมิตร , นายนิพนธ์ พิมพ์พืช , นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ , นายพีรพล พรหมพิทักษ์พร , นายอิทธิ สงวนดี , ชัยวัฒน์ ชัยกุล , นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ . 2553. "โครงการประยุกต์ใช้ดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยทางพื้นดินและทางทะเล ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , นายศิริชัย แซ่หว่อง , นายเอกพล หิรัณยเอกภาพ , นายสัณห์ อุทยารัตน์ , นายลูกา เนตรเนรมิตร , นายนิพนธ์ พิมพ์พืช , นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ , นายพีรพล พรหมพิทักษ์พร , นายอิทธิ สงวนดี , ชัยวัฒน์ ชัยกุล , นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ . "โครงการประยุกต์ใช้ดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยทางพื้นดินและทางทะเล ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , นายศิริชัย แซ่หว่อง , นายเอกพล หิรัณยเอกภาพ , นายสัณห์ อุทยารัตน์ , นายลูกา เนตรเนรมิตร , นายนิพนธ์ พิมพ์พืช , นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ , นายพีรพล พรหมพิทักษ์พร , นายอิทธิ สงวนดี , ชัยวัฒน์ ชัยกุล , นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ . โครงการประยุกต์ใช้ดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยทางพื้นดินและทางทะเล ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.