ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการทบทวนกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการทบทวนกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
นักวิจัย : ชีพสุมน รังสยาธร , สุดารัตน์ สารสว่าง , ชลาธิป สมาหิโต , พร้อมพิไล บัวสุวรรณ , วสันต์ ทองไทย , วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130702000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชีพสุมน รังสยาธร , สุดารัตน์ สารสว่าง , ชลาธิป สมาหิโต , พร้อมพิไล บัวสุวรรณ , วสันต์ ทองไทย , วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ . (2554). โครงการทบทวนกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชีพสุมน รังสยาธร , สุดารัตน์ สารสว่าง , ชลาธิป สมาหิโต , พร้อมพิไล บัวสุวรรณ , วสันต์ ทองไทย , วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ . 2554. "โครงการทบทวนกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชีพสุมน รังสยาธร , สุดารัตน์ สารสว่าง , ชลาธิป สมาหิโต , พร้อมพิไล บัวสุวรรณ , วสันต์ ทองไทย , วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ . "โครงการทบทวนกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ชีพสุมน รังสยาธร , สุดารัตน์ สารสว่าง , ชลาธิป สมาหิโต , พร้อมพิไล บัวสุวรรณ , วสันต์ ทองไทย , วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ . โครงการทบทวนกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.