ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัตว์ในสำนวนไทย สิ่งชี้บ่งวัฒนธรรมทางความคิดของคนไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัตว์ในสำนวนไทย สิ่งชี้บ่งวัฒนธรรมทางความคิดของคนไทย
นักวิจัย : ปรีชา สุขเกษม
คำค้น : สิ่งชี้บ่งวัฒนธรรมทางความคิด , สำนวนไทย , สัตว์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18965
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ปรีชา สุขเกษม . (2543). สัตว์ในสำนวนไทย สิ่งชี้บ่งวัฒนธรรมทางความคิดของคนไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรีชา สุขเกษม . 2543. "สัตว์ในสำนวนไทย สิ่งชี้บ่งวัฒนธรรมทางความคิดของคนไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรีชา สุขเกษม . "สัตว์ในสำนวนไทย สิ่งชี้บ่งวัฒนธรรมทางความคิดของคนไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
ปรีชา สุขเกษม . สัตว์ในสำนวนไทย สิ่งชี้บ่งวัฒนธรรมทางความคิดของคนไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.