ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นักวิจัย : พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , บรรจบ ภิรมย์คำ , จิราภรณ์ กาแก้ว , ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1240069000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , บรรจบ ภิรมย์คำ , จิราภรณ์ กาแก้ว , ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ . (2555). โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , บรรจบ ภิรมย์คำ , จิราภรณ์ กาแก้ว , ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ . 2555. "โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , บรรจบ ภิรมย์คำ , จิราภรณ์ กาแก้ว , ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ . "โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , บรรจบ ภิรมย์คำ , จิราภรณ์ กาแก้ว , ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ . โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.