ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก
นักวิจัย : ดรรชนี เอมพันธุ์ , สราวุธ สังข์แก้ว , ชัชชัย ตันตสิรินทร์ , ขวัญชัย ดวงสถาพร , สุภัทรา ถึกสถิตย์ , เรณุกา กลับสุข , วันชัย อรุณประภารัตน์ , พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ , นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130230000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดรรชนี เอมพันธุ์ , สราวุธ สังข์แก้ว , ชัชชัย ตันตสิรินทร์ , ขวัญชัย ดวงสถาพร , สุภัทรา ถึกสถิตย์ , เรณุกา กลับสุข , วันชัย อรุณประภารัตน์ , พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ , นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ . (2554). โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดรรชนี เอมพันธุ์ , สราวุธ สังข์แก้ว , ชัชชัย ตันตสิรินทร์ , ขวัญชัย ดวงสถาพร , สุภัทรา ถึกสถิตย์ , เรณุกา กลับสุข , วันชัย อรุณประภารัตน์ , พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ , นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ . 2554. "โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดรรชนี เอมพันธุ์ , สราวุธ สังข์แก้ว , ชัชชัย ตันตสิรินทร์ , ขวัญชัย ดวงสถาพร , สุภัทรา ถึกสถิตย์ , เรณุกา กลับสุข , วันชัย อรุณประภารัตน์ , พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ , นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ . "โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ดรรชนี เอมพันธุ์ , สราวุธ สังข์แก้ว , ชัชชัย ตันตสิรินทร์ , ขวัญชัย ดวงสถาพร , สุภัทรา ถึกสถิตย์ , เรณุกา กลับสุข , วันชัย อรุณประภารัตน์ , พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ , นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ . โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.