ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัย : วิไลวรรณ ทองเจริญ , จันทนา รณฤทธิวิชัย , นารีรัตน์ จิตรมนตรี , วัฒนา พันธุ์ศักดิ์
คำค้น : ผู้สูงอายุ , พฤติกรรมสุขภาพ , มหาวิทยาลัยมหิดล , ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ , หลังเข้ารับบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18814
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ ทองเจริญ , จันทนา รณฤทธิวิชัย , นารีรัตน์ จิตรมนตรี , วัฒนา พันธุ์ศักดิ์ . (). การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิไลวรรณ ทองเจริญ , จันทนา รณฤทธิวิชัย , นารีรัตน์ จิตรมนตรี , วัฒนา พันธุ์ศักดิ์ . . "การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิไลวรรณ ทองเจริญ , จันทนา รณฤทธิวิชัย , นารีรัตน์ จิตรมนตรี , วัฒนา พันธุ์ศักดิ์ . "การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
วิไลวรรณ ทองเจริญ , จันทนา รณฤทธิวิชัย , นารีรัตน์ จิตรมนตรี , วัฒนา พันธุ์ศักดิ์ . การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .