ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดทำต้นแบบ (model) นำร่องของการบริหารและขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์ของการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดนำร่องและระดับท้องถิ่น:ภาคกลาง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดทำต้นแบบ (model) นำร่องของการบริหารและขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์ของการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดนำร่องและระดับท้องถิ่น:ภาคกลาง
นักวิจัย : ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร , ดวงรัตน์ ศตคุณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830935000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร , ดวงรัตน์ ศตคุณ . (2551). โครงการจัดทำต้นแบบ (model) นำร่องของการบริหารและขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์ของการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดนำร่องและระดับท้องถิ่น:ภาคกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร , ดวงรัตน์ ศตคุณ . 2551. "โครงการจัดทำต้นแบบ (model) นำร่องของการบริหารและขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์ของการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดนำร่องและระดับท้องถิ่น:ภาคกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร , ดวงรัตน์ ศตคุณ . "โครงการจัดทำต้นแบบ (model) นำร่องของการบริหารและขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์ของการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดนำร่องและระดับท้องถิ่น:ภาคกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร , ดวงรัตน์ ศตคุณ . โครงการจัดทำต้นแบบ (model) นำร่องของการบริหารและขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์ของการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดนำร่องและระดับท้องถิ่น:ภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.