ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา
นักวิจัย : สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ , วรากร ไม้เรียง , ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี , สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง , สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ , ศุภชาติ สุขารมณ์ , นายปรีดา ทองสุขงาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230560000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ , วรากร ไม้เรียง , ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี , สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง , สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ , ศุภชาติ สุขารมณ์ , นายปรีดา ทองสุขงาม . (2555). โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ , วรากร ไม้เรียง , ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี , สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง , สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ , ศุภชาติ สุขารมณ์ , นายปรีดา ทองสุขงาม . 2555. "โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ , วรากร ไม้เรียง , ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี , สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง , สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ , ศุภชาติ สุขารมณ์ , นายปรีดา ทองสุขงาม . "โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ , วรากร ไม้เรียง , ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี , สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง , สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ , ศุภชาติ สุขารมณ์ , นายปรีดา ทองสุขงาม . โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.