ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการงานจัดจ้างที่ปรีกษางานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Post metallocene

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการงานจัดจ้างที่ปรีกษางานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Post metallocene
นักวิจัย : พิมพา หอมนิรันดร์ , ธานิน นานอก
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230453000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพา หอมนิรันดร์ , ธานิน นานอก . (2555). โครงการงานจัดจ้างที่ปรีกษางานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Post metallocene.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพา หอมนิรันดร์ , ธานิน นานอก . 2555. "โครงการงานจัดจ้างที่ปรีกษางานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Post metallocene".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพา หอมนิรันดร์ , ธานิน นานอก . "โครงการงานจัดจ้างที่ปรีกษางานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Post metallocene."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
พิมพา หอมนิรันดร์ , ธานิน นานอก . โครงการงานจัดจ้างที่ปรีกษางานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Post metallocene. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.