ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพของห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพของห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สิริพร วิธินันทกิตต์ , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , อภัย ประกอบผล , ส่งศรี ดีศรีแก้ว
คำค้น : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ห้องสมุด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18696
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริพร วิธินันทกิตต์ , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , อภัย ประกอบผล , ส่งศรี ดีศรีแก้ว . (). สภาพของห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สิริพร วิธินันทกิตต์ , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , อภัย ประกอบผล , ส่งศรี ดีศรีแก้ว . . "สภาพของห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สิริพร วิธินันทกิตต์ , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , อภัย ประกอบผล , ส่งศรี ดีศรีแก้ว . "สภาพของห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สิริพร วิธินันทกิตต์ , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , อภัย ประกอบผล , ส่งศรี ดีศรีแก้ว . สภาพของห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .