ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม
นักวิจัย : ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
คำค้น : อุลตร้าโซนิก , เชื่อมท่อพลาสติกกลม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18604
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การออกแบบและสร้างเครื่องเชื่อมท่อพลาสติกด้วยอุลตร้าโซนิค ทั้งการเชื่อมแบบครึ่งวงกลมและแบบหัวเชื่อมในแนวแกน

บรรณานุกรม :
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ . (). การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ . . "การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ . "การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ . การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .