ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเฝ้าระวัง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเฝ้าระวัง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
นักวิจัย : ชนินทร์ อัมพรสถิร , ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ , ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , กฤษฎา บุญศิริยะ
คำค้น : พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก , เฝ้าระวัง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18575
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทั่วไปในคลองหนองเหล็ก 2. ตรวจสอบภาวะมลพิษจากการปล่อยน้ำเสียจากชุมชน และมหาวิทยาลัยนเรศวร

บรรณานุกรม :
ชนินทร์ อัมพรสถิร , ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ , ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , กฤษฎา บุญศิริยะ . (2553). โครงการเฝ้าระวัง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนินทร์ อัมพรสถิร , ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ , ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , กฤษฎา บุญศิริยะ . 2553. "โครงการเฝ้าระวัง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนินทร์ อัมพรสถิร , ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ , ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , กฤษฎา บุญศิริยะ . "โครงการเฝ้าระวัง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ชนินทร์ อัมพรสถิร , ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ , ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , กฤษฎา บุญศิริยะ . โครงการเฝ้าระวัง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.