ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ด โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ด โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
นักวิจัย : ชาคริต โพธิ์งาม , อาคม ปาสีโล , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
คำค้น : ปาร์ติเกิลบอร์ด , วัสดุเหลือ , ทางการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18545
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

บรรณานุกรม :
ชาคริต โพธิ์งาม , อาคม ปาสีโล , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . (2551). การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ด โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชาคริต โพธิ์งาม , อาคม ปาสีโล , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . 2551. "การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ด โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชาคริต โพธิ์งาม , อาคม ปาสีโล , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . "การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ด โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ชาคริต โพธิ์งาม , อาคม ปาสีโล , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ด โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2551.