ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต
นักวิจัย : จุฑามาศ ร่มแก้ว , ชเนษฎ์ ม้าลำพอง , ทิวา พาโคกทม , อาจารย์บุญธง , ผู้ช่วยวิจัย , พูนพิภพ เกษมทรัพย์ , อภิชาติ วรรณวิจิตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1131432000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฑามาศ ร่มแก้ว , ชเนษฎ์ ม้าลำพอง , ทิวา พาโคกทม , อาจารย์บุญธง , ผู้ช่วยวิจัย , พูนพิภพ เกษมทรัพย์ , อภิชาติ วรรณวิจิตร . (2557). โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จุฑามาศ ร่มแก้ว , ชเนษฎ์ ม้าลำพอง , ทิวา พาโคกทม , อาจารย์บุญธง , ผู้ช่วยวิจัย , พูนพิภพ เกษมทรัพย์ , อภิชาติ วรรณวิจิตร . 2557. "โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จุฑามาศ ร่มแก้ว , ชเนษฎ์ ม้าลำพอง , ทิวา พาโคกทม , อาจารย์บุญธง , ผู้ช่วยวิจัย , พูนพิภพ เกษมทรัพย์ , อภิชาติ วรรณวิจิตร . "โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. Print.
จุฑามาศ ร่มแก้ว , ชเนษฎ์ ม้าลำพอง , ทิวา พาโคกทม , อาจารย์บุญธง , ผู้ช่วยวิจัย , พูนพิภพ เกษมทรัพย์ , อภิชาติ วรรณวิจิตร . โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557.