ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (Forced-Air) ในระดับอุตสาหกรรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (Forced-Air) ในระดับอุตสาหกรรม
นักวิจัย : จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ , สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
คำค้น : ForcedAir , ห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ , หมุนเวียนอากาศแบบ , ระดับอุตสาหกรรม , บังคับ , กับผลลำไยสด , การออกแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18415
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ต้องการขยายขนาดการทดลองในเชิงกึ่งการค้า ให้มาอยู่ในระดับอุตสาหกรรมขนาดกลาง หรือเชิงการค้ามากขึ้นโดยการออกแบบและสร้างห้องรม SO2 ทั้งที่ได้จากการเผาผงกำมะถันและถังอัดความดันโดยตรง

บรรณานุกรม :
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ , สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ . (). การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (Forced-Air) ในระดับอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ , สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ . . "การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (Forced-Air) ในระดับอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ , สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ . "การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (Forced-Air) ในระดับอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ , สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ . การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (Forced-Air) ในระดับอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .