ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
นักวิจัย : จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร , จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ
คำค้น : ถ่านกัมมันต์ , ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18387
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ศึกษาคุณสมบัติการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา และศึกษาการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากอากาศเสีย โดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา

บรรณานุกรม :
จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร , จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ . (2550). การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร , จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ . 2550. "การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร , จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ . "การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร , จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ . การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.