ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดเพคตินด้วยไอน้ำจากเปลือกส้มโอ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดเพคตินด้วยไอน้ำจากเปลือกส้มโอ
นักวิจัย : วัชระ เวียงแก้ว
คำค้น : การสกัดเพคติน , เปลือกส้มโอ , ไอน้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18386
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอแห้ง เปรียบเทียบปริมาณเพคตินที่สกัดได้ระหว่างวิธีการสกัดด้วยเครื่องสกัดไอน้ำกับวิธีการสกัดด้วยอ่างน้ำร้อน กำหนดความดันไอน้ำ ระยะเวลา และความเป็นกรดด่างในการสกัดที่เหมาะสม ตรวจสอบชนิดของตะกอนที่สกัดได้โดยใช้วิธีทางเคมี

บรรณานุกรม :
วัชระ เวียงแก้ว . (2549). การสกัดเพคตินด้วยไอน้ำจากเปลือกส้มโอ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชระ เวียงแก้ว . 2549. "การสกัดเพคตินด้วยไอน้ำจากเปลือกส้มโอ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชระ เวียงแก้ว . "การสกัดเพคตินด้วยไอน้ำจากเปลือกส้มโอ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
วัชระ เวียงแก้ว . การสกัดเพคตินด้วยไอน้ำจากเปลือกส้มโอ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.