ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่หนัก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่หนัก
นักวิจัย : อรวรรณ ตรรถนาถ , อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , สกน รัตนบุศยากร , ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ , รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ , นเรศร์ จันทน์ขาว , ชุติมา กรานรอด , สุพิชชา จันทรโยธา , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์
คำค้น : อุตสาหกรรมแร่หนัก , ผลิตภัณฑ์พลอยได้ , การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18347
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อรวรรณ ตรรถนาถ , อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , สกน รัตนบุศยากร , ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ , รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ , นเรศร์ จันทน์ขาว , ชุติมา กรานรอด , สุพิชชา จันทรโยธา , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ . (2549). การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่หนัก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรวรรณ ตรรถนาถ , อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , สกน รัตนบุศยากร , ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ , รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ , นเรศร์ จันทน์ขาว , ชุติมา กรานรอด , สุพิชชา จันทรโยธา , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ . 2549. "การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่หนัก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรวรรณ ตรรถนาถ , อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , สกน รัตนบุศยากร , ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ , รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ , นเรศร์ จันทน์ขาว , ชุติมา กรานรอด , สุพิชชา จันทรโยธา , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ . "การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่หนัก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
อรวรรณ ตรรถนาถ , อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , สกน รัตนบุศยากร , ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ , รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ , นเรศร์ จันทน์ขาว , ชุติมา กรานรอด , สุพิชชา จันทรโยธา , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ . การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่หนัก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.