ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการ การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการ การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต
นักวิจัย : เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ , เหมือนจิตต์ วิเชฎฐะพงษ์ , ฉัตรเพชร ยศพล
คำค้น : เชื้อเพลิงทางเลือกที่ , หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อม , อุตสาหกรรมซีเมนต์ , วงจรชีวิต , ความเหมาะสม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18337
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงปกติคือลิกไนต์กับเชื้อเพลิงทางเลือก 7 ชนิด คัดเลือกมาจากเชื้อเพลิงที่มีความเหมาะสมในแง่ของปริมาณค่าพลังงานความร้อนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเชื้อเพลิงทางเลือกของบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์

บรรณานุกรม :
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ , เหมือนจิตต์ วิเชฎฐะพงษ์ , ฉัตรเพชร ยศพล . (2551). โครงการ การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ , เหมือนจิตต์ วิเชฎฐะพงษ์ , ฉัตรเพชร ยศพล . 2551. "โครงการ การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ , เหมือนจิตต์ วิเชฎฐะพงษ์ , ฉัตรเพชร ยศพล . "โครงการ การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ , เหมือนจิตต์ วิเชฎฐะพงษ์ , ฉัตรเพชร ยศพล . โครงการ การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.