ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดขดลวดโรกอฟสกี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดขดลวดโรกอฟสกี
นักวิจัย : ประวิทย์ เพชรผึ้ง , ปริญญา ชมลิ้ม , พีรวุฒิ ยุทธโกวิท , นรเศรษฐ พัฒนเดช , ณัฐพันธ์ บุญเสนอ
คำค้น : อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ , ขดลวดโรกอฟสกี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18270
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดขดลวดโรกอฟสกีให้สามารถวัดกระแสอิมพัลส์ 4/10, 8/20 us

บรรณานุกรม :
ประวิทย์ เพชรผึ้ง , ปริญญา ชมลิ้ม , พีรวุฒิ ยุทธโกวิท , นรเศรษฐ พัฒนเดช , ณัฐพันธ์ บุญเสนอ . (). อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดขดลวดโรกอฟสกี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประวิทย์ เพชรผึ้ง , ปริญญา ชมลิ้ม , พีรวุฒิ ยุทธโกวิท , นรเศรษฐ พัฒนเดช , ณัฐพันธ์ บุญเสนอ . . "อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดขดลวดโรกอฟสกี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประวิทย์ เพชรผึ้ง , ปริญญา ชมลิ้ม , พีรวุฒิ ยุทธโกวิท , นรเศรษฐ พัฒนเดช , ณัฐพันธ์ บุญเสนอ . "อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดขดลวดโรกอฟสกี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ประวิทย์ เพชรผึ้ง , ปริญญา ชมลิ้ม , พีรวุฒิ ยุทธโกวิท , นรเศรษฐ พัฒนเดช , ณัฐพันธ์ บุญเสนอ . อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดขดลวดโรกอฟสกี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .