ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบอิเล็กโตรดกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสนามไฟฟ้าที่เหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบอิเล็กโตรดกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสนามไฟฟ้าที่เหมาะสม
นักวิจัย : นรเศรษฐ พัฒนเดช
คำค้น : อิเล็กโตรดกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าว , สนามไฟฟ้า , การออกแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18254
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ทำการออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว 2. ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว 3. ทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

บรรณานุกรม :
นรเศรษฐ พัฒนเดช . (2552). การออกแบบอิเล็กโตรดกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสนามไฟฟ้าที่เหมาะสม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นรเศรษฐ พัฒนเดช . 2552. "การออกแบบอิเล็กโตรดกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสนามไฟฟ้าที่เหมาะสม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นรเศรษฐ พัฒนเดช . "การออกแบบอิเล็กโตรดกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสนามไฟฟ้าที่เหมาะสม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
นรเศรษฐ พัฒนเดช . การออกแบบอิเล็กโตรดกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสนามไฟฟ้าที่เหมาะสม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.