ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ
นักวิจัย : ชาญณรงค์ สายแก้ว , อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ
คำค้น : กระบวน , การออกแบบ , ทางสถิติ , อุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18245
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษากระบวนการเคลือบฟิล์มบางจากเครื่องสปัตเตอร์ริงของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีฟิล์มบางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

บรรณานุกรม :
ชาญณรงค์ สายแก้ว , อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ . (2551). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชาญณรงค์ สายแก้ว , อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ . 2551. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชาญณรงค์ สายแก้ว , อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ชาญณรงค์ สายแก้ว , อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.