ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : ขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวเสริมโปรตีนและใยอาหาร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : ขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวเสริมโปรตีนและใยอาหาร
นักวิจัย : อภิชาต โสภาแดง , รุ่งฉัตร ชมพูอินไหว , นิวิท เจริญใจ , วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
คำค้น : สนับสนุน , เชิงพาณิชย์ , เทคโนโลยี , ขนมขบเคี้ยว , ปลายข้าวเสริมโปรตีน , ใยอาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18181
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ใช้แนวทางด้านการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และการจัดการร่วมสมัยที่มีประสิทธิภาพ มาประยุกต์ใช้ร่วมกันในการประเมินศักยภาพการผลิตขนมขบเคี้ยว จากปลายข้าวเสริมโปรตีนและใยอาหาร

บรรณานุกรม :
อภิชาต โสภาแดง , รุ่งฉัตร ชมพูอินไหว , นิวิท เจริญใจ , วัสสนัย วรรธนัจฉริยา . (). การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : ขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวเสริมโปรตีนและใยอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิชาต โสภาแดง , รุ่งฉัตร ชมพูอินไหว , นิวิท เจริญใจ , วัสสนัย วรรธนัจฉริยา . . "การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : ขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวเสริมโปรตีนและใยอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิชาต โสภาแดง , รุ่งฉัตร ชมพูอินไหว , นิวิท เจริญใจ , วัสสนัย วรรธนัจฉริยา . "การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : ขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวเสริมโปรตีนและใยอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
อภิชาต โสภาแดง , รุ่งฉัตร ชมพูอินไหว , นิวิท เจริญใจ , วัสสนัย วรรธนัจฉริยา . การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : ขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวเสริมโปรตีนและใยอาหาร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .