ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
นักวิจัย : นิรันดร์ หันไชยุงวา , ชาคริต โพธิ์งาม , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
คำค้น : อุโมงค์ , เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18105
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเทคนิคการเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์

บรรณานุกรม :
นิรันดร์ หันไชยุงวา , ชาคริต โพธิ์งาม , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . (2550). การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิรันดร์ หันไชยุงวา , ชาคริต โพธิ์งาม , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . 2550. "การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิรันดร์ หันไชยุงวา , ชาคริต โพธิ์งาม , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . "การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
นิรันดร์ หันไชยุงวา , ชาคริต โพธิ์งาม , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.