ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด
นักวิจัย : พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ , พงษ์ธร จรัญญากรณ์ , วรงค์ ปวราจารย์ , ไชยะ แช่มช้อย
คำค้น : ฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด , ระดับปริญญาตรี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18017
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การจัดตั้งทีมงานพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของอาจารย์พี่เลี้ยงในเครือข่าย ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของอุตสาหกรรม ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและเปิดรับสมัครนิสิต ประกอบด้วย 1. อาจารย์พี่เลี้ยง 23 ท่าน 2. นิสิตฝึกงาน 20 คน 3. สถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง

บรรณานุกรม :
พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ , พงษ์ธร จรัญญากรณ์ , วรงค์ ปวราจารย์ , ไชยะ แช่มช้อย . (2552). การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ , พงษ์ธร จรัญญากรณ์ , วรงค์ ปวราจารย์ , ไชยะ แช่มช้อย . 2552. "การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ , พงษ์ธร จรัญญากรณ์ , วรงค์ ปวราจารย์ , ไชยะ แช่มช้อย . "การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ , พงษ์ธร จรัญญากรณ์ , วรงค์ ปวราจารย์ , ไชยะ แช่มช้อย . การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.