ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพ สำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพ สำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
นักวิจัย : สุเมธ ไชยประพัทธ์ , พนาลี ชีวกิดาการ , พรทิพย์ ศรีแดง , ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ
คำค้น : การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง , น้ำเสีย , บำบัดชีวภาพ , อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/18011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ทำการคัดเลือกโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและศึกษากระบวนการผลิต และแหล่งกำเนิดของเสีย 2. ศึกษาและเก็บข้อมูลปริมาณและลักษณะน้ำเสีย ของโรงงานตัวอย่างร่วมวิจัย 3. ออกแบบและสร้างแบบจำลองของระบบบำบัดน้ำเสียผสมผสาน

บรรณานุกรม :
สุเมธ ไชยประพัทธ์ , พนาลี ชีวกิดาการ , พรทิพย์ ศรีแดง , ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ . (2550). การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพ สำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุเมธ ไชยประพัทธ์ , พนาลี ชีวกิดาการ , พรทิพย์ ศรีแดง , ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ . 2550. "การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพ สำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุเมธ ไชยประพัทธ์ , พนาลี ชีวกิดาการ , พรทิพย์ ศรีแดง , ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ . "การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพ สำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุเมธ ไชยประพัทธ์ , พนาลี ชีวกิดาการ , พรทิพย์ ศรีแดง , ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ . การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพ สำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.