ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย
นักวิจัย : ชูศรี เที้ยศิริเพชร , อภิชาต โสภาแดง , คมกฤต เล็กสกุล , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์
คำค้น : ประเทศไทย , ลำไยสด , จัดการโซ่อุปทาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17937
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาระบบโซ่อุปทานของลำไยสด ทำการประเมินประสิทธิภาพในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ หาความสามารถของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตลำไยสด

บรรณานุกรม :
ชูศรี เที้ยศิริเพชร , อภิชาต โสภาแดง , คมกฤต เล็กสกุล , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ . (2551). การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชูศรี เที้ยศิริเพชร , อภิชาต โสภาแดง , คมกฤต เล็กสกุล , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ . 2551. "การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชูศรี เที้ยศิริเพชร , อภิชาต โสภาแดง , คมกฤต เล็กสกุล , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ . "การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ชูศรี เที้ยศิริเพชร , อภิชาต โสภาแดง , คมกฤต เล็กสกุล , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ . การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.