ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากอากาศเสียโดยใช้ถ่ากัมมันต์ที่ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ในหอดูดซับแบบเบดนิ่ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากอากาศเสียโดยใช้ถ่ากัมมันต์ที่ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ในหอดูดซับแบบเบดนิ่ง
นักวิจัย : จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ , จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร
คำค้น : เบดนิ่ง , อากาศเสีย , หอดูดซับแบบ , ถ่ากัมมันต์ที่ผลิต , ขี้เลื่อยไม้ยางพารา , การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17933
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ , จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร . (). การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากอากาศเสียโดยใช้ถ่ากัมมันต์ที่ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ในหอดูดซับแบบเบดนิ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ , จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร . . "การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากอากาศเสียโดยใช้ถ่ากัมมันต์ที่ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ในหอดูดซับแบบเบดนิ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ , จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร . "การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากอากาศเสียโดยใช้ถ่ากัมมันต์ที่ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ในหอดูดซับแบบเบดนิ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ , จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร . การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากอากาศเสียโดยใช้ถ่ากัมมันต์ที่ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ในหอดูดซับแบบเบดนิ่ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .