ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาค่าเหมาะสมสุดแบบหลายเป้าหมายขนาดใหญ่ โดยการใช้ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการกับตัวแปรออก แบบหลายระดับความชัด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาค่าเหมาะสมสุดแบบหลายเป้าหมายขนาดใหญ่ โดยการใช้ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการกับตัวแปรออก แบบหลายระดับความชัด
นักวิจัย : สุจินต์ บุรีรัตน์
คำค้น : การหาค่าเหมาะสมสุดแบบ , ขั้นตอน , วิวัฒนาการกับตัวแปรออก , หลายระดับความชัด , หลายเป้าหมายขนาดใหญ่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17862
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พัฒนาเทคนิคเชิงตัวเลขตัวแปรออกแบบหลายระดับความชัด (Multiresolution Design Variables) สำหรับใช้ในปริภูมิสองมิติและสามมิติ พัฒนาขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบหลายเป้าหมายใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
สุจินต์ บุรีรัตน์ . (2551). การหาค่าเหมาะสมสุดแบบหลายเป้าหมายขนาดใหญ่ โดยการใช้ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการกับตัวแปรออก แบบหลายระดับความชัด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุจินต์ บุรีรัตน์ . 2551. "การหาค่าเหมาะสมสุดแบบหลายเป้าหมายขนาดใหญ่ โดยการใช้ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการกับตัวแปรออก แบบหลายระดับความชัด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุจินต์ บุรีรัตน์ . "การหาค่าเหมาะสมสุดแบบหลายเป้าหมายขนาดใหญ่ โดยการใช้ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการกับตัวแปรออก แบบหลายระดับความชัด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สุจินต์ บุรีรัตน์ . การหาค่าเหมาะสมสุดแบบหลายเป้าหมายขนาดใหญ่ โดยการใช้ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการกับตัวแปรออก แบบหลายระดับความชัด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.