ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพารามิเตอร์ในการเชื่อมท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพารามิเตอร์ในการเชื่อมท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง
นักวิจัย : ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล , ปนัดดา เนตรประไพ
คำค้น : พารามิเตอร์ , เชื่อมท่อโพลีเอทิลีน , ความหนาแน่นสูง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17786
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. กำหนดใช้ท่อโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง ขนาดโตนอกท่อ 25, 32, 40, 50, 63 มิลลิเมตร ความหนา 5 มิลลิเมตร 2. การเชื่อมต่อท่อโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง

บรรณานุกรม :
ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล , ปนัดดา เนตรประไพ . (2550). การศึกษาพารามิเตอร์ในการเชื่อมท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล , ปนัดดา เนตรประไพ . 2550. "การศึกษาพารามิเตอร์ในการเชื่อมท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล , ปนัดดา เนตรประไพ . "การศึกษาพารามิเตอร์ในการเชื่อมท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล , ปนัดดา เนตรประไพ . การศึกษาพารามิเตอร์ในการเชื่อมท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.