ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ โดยไม่ใช้ปั๊มพลังงานกลในการหมุนเวียนสารทำงาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ โดยไม่ใช้ปั๊มพลังงานกลในการหมุนเวียนสารทำงาน
นักวิจัย : ภาสกร ศรีศาสตรา , ธนรัฐ ศรีวีระกุล , ศรัทธา อาภรณ์รัตน์
คำค้น : อีเจคเตอร์ , หมุนเวียนสารทำงาน , ปั๊มพลังงานกล , ทำความเย็นแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17686
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ค้นคว้าศึกษาถึงงานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ จากผลการวิจัยที่ผ่านมาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการออกแบบและจัดสร้างระบบ

บรรณานุกรม :
ภาสกร ศรีศาสตรา , ธนรัฐ ศรีวีระกุล , ศรัทธา อาภรณ์รัตน์ . (2550). การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ โดยไม่ใช้ปั๊มพลังงานกลในการหมุนเวียนสารทำงาน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ภาสกร ศรีศาสตรา , ธนรัฐ ศรีวีระกุล , ศรัทธา อาภรณ์รัตน์ . 2550. "การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ โดยไม่ใช้ปั๊มพลังงานกลในการหมุนเวียนสารทำงาน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ภาสกร ศรีศาสตรา , ธนรัฐ ศรีวีระกุล , ศรัทธา อาภรณ์รัตน์ . "การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ โดยไม่ใช้ปั๊มพลังงานกลในการหมุนเวียนสารทำงาน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ภาสกร ศรีศาสตรา , ธนรัฐ ศรีวีระกุล , ศรัทธา อาภรณ์รัตน์ . การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ โดยไม่ใช้ปั๊มพลังงานกลในการหมุนเวียนสารทำงาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.