ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , ธนกร ลิ้มสุวรรณ , ชาคริต โพธิ์งาม
คำค้น : อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์ , วัดพลังงานแสงอาทิตย์ , จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17685
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สร้างโปรแกรมคำนวณมุมอัลติจูดและมุมอะซิมุท โดยใช้โปรแกรมภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทลเลอร์ ตระกูล MSC-51

บรรณานุกรม :
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , ธนกร ลิ้มสุวรรณ , ชาคริต โพธิ์งาม . (). อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , ธนกร ลิ้มสุวรรณ , ชาคริต โพธิ์งาม . . "อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , ธนกร ลิ้มสุวรรณ , ชาคริต โพธิ์งาม . "อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , ธนกร ลิ้มสุวรรณ , ชาคริต โพธิ์งาม . อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .