ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
นักวิจัย : กำพล ประทีปชัยกูร , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ไพโรจน์ คีรีรัตน์
คำค้น : กลุ่มสหกรณ์ , ประหยัดพลังงาน , ห้องอบยางแผ่นรมควันแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17674
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันที่สามารถลดการใช้พลังงานลง 30-40% อันเป็นการช่วยให้กลุ่มสหกรณ์สวนยางลดต้นทุนการผลิตลง โดยการศึกษาระบบการให้ความร้อนที่เหมาะสมสำหรับการรมควันยางแผ่นขนาดเล็ก สร้างต้นแบบระบบรมควันยางแผ่นและทดสอบสมรรถนะ

บรรณานุกรม :
กำพล ประทีปชัยกูร , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ไพโรจน์ คีรีรัตน์ . (2549). การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กำพล ประทีปชัยกูร , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ไพโรจน์ คีรีรัตน์ . 2549. "การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กำพล ประทีปชัยกูร , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ไพโรจน์ คีรีรัตน์ . "การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
กำพล ประทีปชัยกูร , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ไพโรจน์ คีรีรัตน์ . การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.