ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
นักวิจัย : จันทิมา ชั่งสิริพร , จรัญ บุญกาญจน์ , จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ
คำค้น : ถ่านกัมมันต์ , ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17672
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางใหม่ของการใช้ประโยชน์จากขี้เลื่อยไม้ยางพาราด้วยวิธีการแปรรูปเป็นถ่านกัมมันต์

บรรณานุกรม :
จันทิมา ชั่งสิริพร , จรัญ บุญกาญจน์ , จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ . (2549). สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จันทิมา ชั่งสิริพร , จรัญ บุญกาญจน์ , จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ . 2549. "สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จันทิมา ชั่งสิริพร , จรัญ บุญกาญจน์ , จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ . "สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
จันทิมา ชั่งสิริพร , จรัญ บุญกาญจน์ , จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ . สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.