ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
นักวิจัย : อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ , นิรันดร์ หันไชยุงวา , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
คำค้น : แผงเก็บสะสมพลังงาน , ความร้อน , การทำความเย็น
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17660
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษา ออกแบบ สร้างและทดสอบแผงเก็บสะสมพลังงานที่สามารถทำได้ทั้งความเย็นและความร้อน ซึ่งมีถังสำหรับเก็บน้ำเย็นและน้ำร้อน ประมาณ 50-100 ลิตร โดยจะออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศจังหวัดอุบลราชธานี

บรรณานุกรม :
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ , นิรันดร์ หันไชยุงวา , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . (2549). การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ , นิรันดร์ หันไชยุงวา , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . 2549. "การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ , นิรันดร์ หันไชยุงวา , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . "การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ , นิรันดร์ หันไชยุงวา , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2549.