ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว โดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว โดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง
นักวิจัย : กษมา เจนวิจิตรสกุล , นิรันดร์ หันไชยุงวา , ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , กุลเชษฐ์ เพียรทอง
คำค้น : ไหลลง , ฟางข้าว , วิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์ , เตาผลิตก๊าซ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17657
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องอัดฟาง พร้อมทั้งหาวัสดุประสานที่เหมาะสม หาค่า bulk density ที่เหมาะที่สุดเพื่อนำไปใช้กับเตาเผาชีวมวล, ออกแบบ สร้างและทดสอบเตาผลิตแก๊สแบบไหลลงโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงชนิดก๊าซชีวมวล

บรรณานุกรม :
กษมา เจนวิจิตรสกุล , นิรันดร์ หันไชยุงวา , ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , กุลเชษฐ์ เพียรทอง . (2547). การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว โดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กษมา เจนวิจิตรสกุล , นิรันดร์ หันไชยุงวา , ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , กุลเชษฐ์ เพียรทอง . 2547. "การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว โดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กษมา เจนวิจิตรสกุล , นิรันดร์ หันไชยุงวา , ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , กุลเชษฐ์ เพียรทอง . "การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว โดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
กษมา เจนวิจิตรสกุล , นิรันดร์ หันไชยุงวา , ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , กุลเชษฐ์ เพียรทอง . การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว โดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.